Journal of Medical and Surgical Intensive Care Medicine 2017 , Vol 8, Issue 2
Is Dexmedetomidine Use Beneficial for Septic Patients on Mechanical Ventilation in the Intensive Care Unit?
Hayriye Cankar Dal 1
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği, Ankara, Türkiye DOI : 10.5152/dcbybd.2017.13

Cite this article as: Cankar Dal H. Yoğun Bakımda Mekanik Ventilatör Desteğindeki Sepsisli Hastalarda Deksmedetomidin Kullanımı Faydalı Mı? Yoğun Bakım Derg 2017; 8: 57-8.

Keywords :