Journal of Medical and Surgical Intensive Care Medicine 2015 , Vol 6, Issue 1
Withholding and Withdrawal of Life-Sustaining Treatments in Intensive Care Units in Asia
Burçin Halaçlı 1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Ankara, Türkiye DOI : 10.5152/dcbybd.2015.02 Keywords :