Journal of Medical and Surgical Intensive Care Medicine 2016 , Vol 7, Issue 2
Dexmedetomidine in Sepsis
Uğur Koca 1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, İzmir, Türkiye DOI : 10.5152/dcbybd.2016.1193 Keywords :