Journal of Medical and Surgical Intensive Care Medicine 2017 , Vol 8, Issue 1
Levosimendan in Septic Shock
Hayriye Cankar Dal 1
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği, Ankara, Türkiye DOI : 10.5152/dcbybd.2017.12

Cite this article as: Cankar Dal H. Levosimendan in Septic Shock. Yoğun Bakım Derg 2017; 8: 30-1.

Keywords :