Journal of Critical and Intensive Care 2022 , Vol 13 (Supplement)
ENTERAL NUTRİSYON BAŞARISIZLIĞI VE SONRASI
Dr. Öğr. Üyesi Leyla FERLIÇOLAK
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı Keywords :